CAFE STRYCH

Plac Kaszubski 7 B

w podwórzu

wejście przez

korytarz budynku 7

,, Moderna "

58 620 30 38

strychgdynia@op.pl

Zapraszamy codziennie

12.00 - 1.00

W sprawach rezerwacji

stolików ,wynajęcia całości

prosimy przejść

na strone komunikaty 

Cafe Strych 2012